Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön ylin päättävä elin ja hallitus on osakkeiden valitsema luottamuselin. Hallitus vastaa taloyhtiön omaisuuden hoidosta ja kiinteistön kunnossapidosta. Sen harteilla on paitsi asumisen toimivuus myös asuntosijoitusten arvon säilyminen. Vaikka taloyhtiön hallituksella onkin suuri vastuu taloyhtiön toiminnasta, voit edelleen hengittää ihan rauhallisesti. Et ole tehtävässäsi yksin. Sitä paitsi yksittäisen hallituksen jäsenen joutuminen oikeuden eteen on todella harvinaista.

Taloyhtiön hallituksen perustehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla. Vastuu kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta kuuluu puolestaan isännöitsijän tontille. Isännöinti neuvoo, ohjaa ja huolehtii siitä, että kaikki tekemänne päätökset ovat lainmukaisia.

Korjaus- ja perusparannushankkeissa hallitus valmistelee päätökset esiteltäväksi yhtiökokoukselle ja vie projekteja eteenpäin yhtiökokouksen päätöksen mukaisest. Tavallisesti tässäkin tilanteessa käytännön selvitystyön hallitukselle tekee isännöitsijä.

On olennaista, että hallituksen jäsenet kääntyvät rohkeasti asiantuntijoiden puoleen, jos oma osaaminen ei tunnu riittävän. Riittävä asiantuntjoiden käyttäminen on osoitus huolellisesta toiminnasta. Myös laki korostaa asiantuntijoiden roolia.

 

(Lähde: http://www.digipaper.fi/kotitalo/127488/)