Huoneistotietojärjestelmä tulee – asunto-osakeyhtiö, oletko valmis?

Suurin mullistus sitten turvapainettujen asunto-osakekirjojen on täällä – sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Järjestelmän ideana on saattaa asteittain asunto-osakeyhtiöt paperittomaan ja edullisempaan toimintamalliin, etenkin yhtiöiden tulevaisuutta ajatellen. Paperittomuus itsessään tulee siitä, ettei 1.1.2019 jälkeen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden osakekirjoja enää paineta, vaan ne muodostetaan sähköisesti. Tiedot omistuksesta luodaan Maanmittauslaitoksen vastuulla olevaan rekisteriin, johon oman panoksensa antavat myös Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Väestörekisterikeskus toimittaen tarpeellisia alkutietoja. Näin ollen jatkossa asunto-osakeyhtiöt eivät enää vastaa osakeluettelon ylläpidosta, eivätkä esimerkiksi valvo millään tapaa varainsiirtoveron maksua. Osakeluettelon tarjoaa jatkossa huoneistotietojärjestelmä, ja varainsiirtoveron maksun valvontakin siirtyy Maanmittauslaitokselle. Nämä osaltaan vähentävät asunto-osakeyhtiöiden toimintarasitteita. Jatkossa myös panttaustiedot löytyvät järjestelmästä.

Jo olemassa oleville yhtiöille siirtymisaika järjestelmään on verrattain pitkä, alkaen 1.5.2019 kestäen aina vuoden 2022 loppuun asti. Kiire ei siis vielä ole, mutta asioita on hyvä alkaa hahmotella oman ammatti-isännöitsijänne kanssa.

 Niko Kämäräinen, isännöitsijä AIT

 (Iisalmen Sanomat 6.3.2019)