Jätteiden lajittelu taloyhtiöissä – muovista mahdollisuuksia!

Iisalmessa ja Kiuruvedellä on viimein päästy mukaan taloyhtiöiden osalta muovijätteen erilliskeräykseen, ja tätä myötä näiden jätteiden tehokkaaseen kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää tarpeetonta ympäristökuormaa muovin osalta (ympäristön roskaaminen, muovijätteiden turha hävittäminen esim. polttamalla, sekä toimiva käyttö uusissa tuotteissa ja kohteissa). Tällä lisäyksellä taloyhtiöiden kierrätysmahdollisuudet ovat erittäin hyvällä mallilla olemassa jo ennestään olleiden keräysmahdollisuuksien kanssa (paperi-, seka-, bio-, pahvi-, metalli- ja lasijäte). Erityisen tärkeää on aina tutustua eri jätelaatujen lajitteluohjeisiin, jotka neuvovat mitä jätettä voi laittaa tiettyyn jäteastiaan.

Taloyhtiöiden asukkaiden olisi hyvä huomioida se, että jätteet laitetaan oikeisiin jäteastioihin myös oikealla tavalla. Oikea tapa tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että jätteet ovat puhtaita, kuivia ja tyhjiä. Edellä mainitut vaatimukset ovat olemassa siksi, että näin turvataan jätteenkäsittelyyn osallistuvien henkilöiden terveellinen ja turvallinen työskentely-ympäristö sekä se, ettei jäte-erät pilaannu esimerkiksi mikrobien tai muun kasvuston vuoksi ennen kuin näitä jätteitä voidaan käyttää hyödyksi. Lisäksi jäteastioissa olevat ruoantähteet ja vastaavat voivat houkutella tuhoeläimiä, sekä aiheuttaa myös tarpeetonta likaantumista ja hajuhaittaa jätekatokseen tai -aitaukseen.

Tehokas lajittelu kannattaa aina. Suorin ja suurin hyöty siitä on taloyhtiön asukkaille ja osakkaille vähentyvät jätehuoltokulut, jotka osaltaan vaikuttavat osakkailta kerättäviin hoitovastikkeisiin, ja vuokralaisilta perittävään vuokraan. Lajittelu edistää eri materiaalien uusiokäyttöä, joten näin tietyllä tapaa ”pelastamme” yhteistä maapalloamme. Muovijätteen keräysasiaa voit viedä omassa taloyhtiössä eteenpäin isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kautta. Toimi siis oikein, ja hoida lajittelu oikein!

Niko Kämäräinen isännöitsijä, AIT

(Iisalmen Sanomat 8.10.2019)

 

garbage 2729608 1920