Lintujen ruokinta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu häiriötä tai terveysvaaraa ympäristölle. Lintujen ruokkiminen maahan on kiellettyä.

Kesäaikaan lintujen ruokinta on tarpeetonta, koska ravintoa on saatavissa luonnosta riittävästi.

Lintujen ulosteen kautta voi levitä tauteja, esimerkiksi salmonellaa. Siilien ruokinnassa tulee noudattaa erityistä harkintaa, sillä myös siilit levittävät salmonellaa. Lisäksi siilin ruokintapaikat houkuttelevat paikalle rottia.

Lintujen ruokkimiseen voidaan käyttää lintulaudalla esimerkiksi siemeniä ja talipalloa, mutta ei ruuantähteitä. Ruuantähteet houkuttelevat paikalle rottia ja haittalintuja. Maahan tippuneet lintujen ruuat tulee kerätä pois. Ruokintapaikasta ei saa muodostua rottien ruokintapaikkaa.

Ruokintapaikan pitäminen yleisillä alueilla vaatii maanomistajan luvan. Taloyhtiöissä ruokintaan tarvitaan aina taloyhtiön lupa. Parvekkeilla lintujen ruokkiminen on lähtökohtaisesti aina kiellettyä.

(Lähde: Ylä-Savon sote, ympäristöterveystarkastaja)