Iisalmen vesi pyytää kiinnitämään huomiota viemäriin laitettavaan paperijätteeseen. Wc-pönttöön saa laittaa vain sinne kuuluvaa wc-paperia. Käsipyyhepaperit ja puhdistusliinat eivät kuulu viemäriin vaan ne tulee laittaa roska-astiaan. Käsipyyhepaperi ja puhdistusliinat tukkivat viemäriverkoston ja aiheuttavat ongelmia kiinteistöillä ja verkostossa. (17.3.2020)