Valikko Sulje

Mikä avuksi, kun taloyhtiössä riidellään?

Naapureiden väliset riidat voivat äityä suuriksi konflikteiksi, jos niitä ei käsitellä ajoissa. Riita voi lähteä liikkeelle niinkin pienistä asioista kuin naapurista kuuluvista äänistä, pyykkituvan pelisäännöistä, talkoilla tehtävistä töistä tai naapurin ruuanlaiton tuoksusta.

Taustalla voi vaikuttaa henkilökemiaan liittyvä asia, väärintulkittu sähköposti tai aamu-unisen naapurin moikkaamattomuus. Pahimmillaan naapuri saattaa tehdä toiselle kiusaa myös turhilla ilmoituksilla viranomaisille, kuten poliisille tai lastensuojeluun.

Taloyhtiö voi joutua riitaan myös esimerkiksi urakoitsijan tai rakennuttajan kanssa.

Kaikki tällaiset riidat voivat johtaa yhteydenottoihin ja valitustulvaan, joka työllistää taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää. Pitkään kestävät riidat heikentävät koko taloyhtiön yhteishenkeä ja viihtyvyyttä.

Asumiseen liittyvät riidat ovat lisääntyneet tuomioistuimissa, mutta oikeusprosessiin liittyy aina epävarmuuksia niin lopputuloksen kuin kustannustenkin osalta. Se ei välttämättä ole paras tie riitojen ratkaisemiseen, sillä oikeusjutulla voi olla lopulta pelkkiä häviäjiä.

  • Oikeusprosessi valituksineen voi viedä aikaa jopa useita vuosia. Korona-aika on vaikuttanut prosessien venymiseen edelleen.
  • Oikeusjuttu kuormittaa kaikkia osapuolia ja voi aiheuttaa kustannuksia myös ns. voittajalle.
  • Alkuperäinen riita tai kauna ei oikeusprosessin myötä tule käsitellyksi, vaan voi jopa pahentua ratkaisun myötä.

 

Oikeudenkäyntien sijaan monessa tapauksessa kannattaisikin harkita sovittelua. Sovittelua voidaan hyödyntää myös taloyhtiöriidoissa. Sitä ei ole tarkoitettu vain yksityishenkilöiden välisiin riitoihin, vaan myös sellaisia riitoja voidaan sovitella, joissa on vastassa suuri yritys, kuten rakennuttaja tai urakoitsija.

Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely. Siinä riitaa ratkotaan puolueettoman asiantuntijan eli sovittelijan avustuksella.

Sovittelu on monella tapaa oikeudenkäyntiä joustavampi, nopeampi ja edullisempi riidanratkaisumenetelmä.

  • Riita voidaan sovitella jopa yhden päivän aikana.
  • Sovittelija pyrkii tunnistamaan riidan taustalla vaikuttavat asiat ja osapuolten tavoitteet.
  • Sovittelija auttaa osapuolia pääsemään yli jumiutuneesta riitatilanteesta.
  • Sovittelun kustannukset ovat paremmin osapuolten hallinnassa. Kustannukset muodostuvat etukäteen sovitusta palkkiosta sekä sovittelijan muista mahdollisista kuluista.

Sovittelussa kuullaan kaikkien osapuolien näkemykset. Parhaimmassa tapauksessa riita saadaan käsiteltyä ilman, että kukaan tuntee hävinneensä ja kaikki voivat lähteä paikalta ilman kaunaa.

Riidan sovittelu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on lähes aina kaikkien etu. Sovittelua voi kokeilla myös sillä aikaa, kun odotetaan oikeusprosessin edistymistä. Jos sovinto saadaan aikaan, oikeudenkäynti voidaan peruuttaa.

Sovitteluun on monia eri keinoja yksityisestä sovittelusta tuomioistuinsovitteluun. Naapuruussovittelun keskus on perustettu naapurisuhteita koskeviin riitoihin. Siellä käsitellään asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä. Suomen Sovittelufoorumi (SSF) kehittää verkkopalvelua, jonka kautta saa välittömästi apua vaikkapa taloyhtiöriitaan.

Jos riita äityy niin pahaksi, että mietitään oikeusprosessia, kehotan pysähtymään hetkeksi. Kannattaa pohtia voisiko riitaa yrittää ensin sovitella ulkopuolisen sovittelijan avulla. Parhaassa tapauksessa sovinto saadaan aikaan, eikä oikeudenkäyntiin tarvitse turvautua.

Erityisesti sovittelu on parempi keino silloin, kun riidan osapuolena on taho, jonka kanssa yhteistyötä pitää jatkossakin pystyä tekemään tai osapuoli asuu seinän toisella puolella.

 

(Lähde: https://www.kotitalolehti.fi/blogi/mika-avuksi-kun-taloyhtiossa-riidellaan/)