Valikko Sulje

Osaava taloyhtiö hallitsee yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit

Taloudellisten riskien hallinta ja yhteistyökumppaneiden taustojen tunteminen on tärkeä osa taloyhtiön toimintaa. Myös asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiötä yhä vastuullisempaan toimintaan yhteistyökumppaneita valittaessa. Yritysten taloudellinen tilanne kannattaakin tarkastaa aina ennen sopimusten tekemistä ja mahdollisia muutoksia kannattaa myös seurata. Näin varmistetaan, että yritykset kykenevät hoitamaan sekä sovitut tehtävät että lakisääteiset velvoitteetkin.

Isännöintipalveluiden, korjaustöiden, kiinteistöhuollon tai muun työn toteuttajaa valittaessa on ensisijaisen tärkeää perehtyä yhteistyökumppanin taustoihin ja taloudelliseen tilanteeseen. Yrityksen taustalla voi olla vaikutusta työn laatuun, aikataulussa pysymiseen ja takuun toteutumiseen. Halvimman tarjouksen tehnyt ei siis aina ole paras vaihtoehto. Selvittämällä yritysten tiedot ajoissa vältetään monta turhaa riskiä ja työt tulevat todennäköisemmin hoidettua sovitusti.

 

Täyttääkö kumppani tilaajavastuulain vaatimukset? Onko yritys maksanut veronsa ja löytyykö se viranomaisrekistereistä? Ei kai sillä ole liiketoimintakieltoon määrättyjä vastuuhenkilöitä? Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa ja vuokratyövoimaa käyttävien tahojen tulee selvittää alihankkijoiden taustatiedot. Nämä tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja.

 

Tilaajavastuulain velvoitteiden laiminlyömisestä koituvat laiminlyöntimaksut ovat tuntuvia niin pienelle kuin isollekin taloyhtiölle. Maksu on sopimuskohtainen ja se voi olla määrältään 2000 € – 20 000 €. Joissakin tapauksissa voidaan myös määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, joka voi enimmillään olla 65 000 €. Kuten aina tilaajavastuulakia noudattaessa, selvitykset yrityksistä on tehtävä ennen sopimuksentekoa. Jos työ on jatkuvaluonteista, kuten isännöinti-/siivous-/talohuoltopalvelut, tulee tiedot tarkastaa vuoden välein.

(Lähde: vastuugroup.fi/fi-fi/blogi/taloyhtio-ja-tilaajavastuulaki, omataloyhtio.fi/artikkelit/7384/osaava_taloyhtio_hallitseen.htm)

 

Kiinteistötili on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa 🙂