Valikko Sulje

Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään siirtyminen menee ensi vuoteen?

Isännöintijärjestelmämme rajapinnat etenevät yhtä matkaa Maanmittauslaitoksen ratkaisujen kanssa.

MML:n viesti siirtojen osalta on, että siirtojen aloittaminen on mahdollista syksystä 2021 alkaen pääpainon siirroille ollessa vuosi 2022.

Lue lisää: https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/teemat/huoneistotietojarjestelma