Valikko Sulje

Taloyhtiöllä on hyväksytyt järjestysmääräykset, jotka ovat säädetty asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaik­kien on käyttäytymisel­lään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmää­räyksiä. Kiinteis­töä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallin­taanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen / purkamisen.

Oman talosi järjestysmääräykset löydät taloyhtiön ilmoitustaululta, lisäksi ne ovat saatavilla isännöitsijältä.