Valikko Sulje

Asunto-osakeyhtiön ylin päättävä toimielin on yhtiökokous, joka muodostuu yhtiön osakkeenomistajista. Yhtiökokous päättää yhtiön kannalta tärkeimmistä asioista, kuten yhtiövastikkeesta, vastuuvapauksista jne. Yhtiökokous myös valitsee yhtiölle hallituksen.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestys määrää hallituksen jäsenten lukumäärän ja toimikauden.

Hallituksen on valittava yhtiölle isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään, että yhtiöllä on isännöitsijä, tai jos yhtiökokous niin päättää. Isännöitsijän tehtävänä on hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten toimeenpano. Toisaalta isännöitsijällä on itsenäinen toimivalta päättää yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle tilintarkastajan tai tilintarkastajat. Tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi ilmenevät yhtiöjärjestyksestä. osakkeenomistajien luottamusmiehinä tilintarkastajat tarkastavat yhtiön tilinpitoa ja hallintoa sekä raportoivat tästä yhtiökokoukselle.

 

(Lähde: www.taloyhtio.net)